پرش لینک ها

مراسم اعطای پروانه بین المللی استاندارد محصول به شرکت دستمال کاغذی خانواده


دریافت فیلم سخنرانی جناب آقای دکتر محمد شریف ملک زاده


دریافت فیلم سخنرانی


دریافت فیلم سخنرانی


دریافت فیلم مراسم اعطا پروانه بین المللی استاندارد محصول به شرکت دستمال کاغذی خانواده


دریافت ادامه فیلم  مراسم اعطا پروانه بین المللی استاندارد محصول به شرکت دستمال کاغذی خانواده

یک دیدگاه بگذارید

نام و نام خانوادگی*

وب‌سایت

دیدگاه