پرش لینک ها

اعطای نمایندگی به آفریقای جنوبی

بزودی نمایندگی سازمان بین المللی سیتی وان به جناب آقای شیهان هنی بوسمن، رئیس کمیته بین المللی کیوکوشین کان از آفریقای جنوبی اعطاء خواهد شد.